24 Μαΐ 2018

Ορθογραφία με μανταλάκια! Κιναίσθηση και Συμμετοχή δυο στοιχεία επιτυχίας


Η βελτίωση της Ορθογραφίας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία είναι από τα πιο δύσκολα στοιχήματα ενός προγράμματος παρέμβασης!

Είναι αλήθεια ότι η σωστή απόδοση της Ορθογραφίας των λέξεων σε όλα τα δυσλεκτικά άτομα αποδεικνύεται μια δύσκολη διαδικασία. Πρόκειται για μια δεξιότητα που παρουσιάζει ελλείμματα ως προς την αυτοματοποίηση της στα παιδιά με δυσλεξία. 

Η κατάκτηση της αυτοματοποίησης βασίζεται στο αποθηκευμένο Οπτικό λεξικό και στην δυνατότητα ανάκλησης του τη δεδομένη στιγμή που γράφουμε μια λέξη. Η Εικόνα της λέξης αποθηκεύεται και ανακαλείται από τη μνήμη και όχι ο γραμματικός κανόνας. Για αυτό και υπάρχει το συχνό φαινόμενο, ένα δυσλεκτικό παιδί να γνωρίζει τους ορθογραφικούς κανόνες αλλά να αποτυγχάνει να τους εφαρμόσει. 

Η ανατροφοδότηση της καταληκτικής ορθογραφίας με Κιναισθητικές ασκήσεις οδηγεί σε περισσότερες επιτυχημένες προσπάθειες στην Ορθογραφία.

Υλικά: ξύλινα μανταλάκια, μαρκαδόρος, γλωσσοπίεστρα

Αρχικά γράφουμε λέξεις στα γλωσσοπίεστρα παραλείποντας τη κατάληξη. Εδώ ασχοληθήκαμε με την ορθογραφική διάκριση ανάμεσα σε ι,η,ει. Στα μανταλάκια γράφουμε τις καταλήξεις.

Λέξεις & καταλήξεις!


Το παιδί βλέπει τη λέξη και επιλέγει τη σωστή κατάληξη τοποθετώντας το σωστό μανταλάκι. Μας αιτιολογεί την επιλογή του και ζητάμε να χρησιμοποιήσει τη λέξη μέσα σε μια πρόταση προφορικά ή γραπτά.

Τοποθετεί τη σωστή κατάληξη!

Η άσκηση ολοκληρώνεται όταν τελειώσουν όλες οι λέξεις.❝Δοκιμάστε αυτό τον εναλλακτικό τρόπο εξάσκησης για να ξεφύγετε από τη συνηθισμένη διδασκαλία με μολύβι και χαρτί!❞


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

18 Μαΐ 2018

Εποπτεία Ειδικών παιδαγωγών που ζουν την επαρχία

εποπτεία, επαρχία, δυσλεξια


Διοργανώνονται συστηματικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής μέσω skype για Ειδικούς παιδαγωγούς από την επαρχία που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

15 Μαΐ 2018

Βάλε παύλες όσες και τα γράμματα! Άσκηση Φωνημικής Επίγνωσης

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Η δεξιότητα της Φωνημικής διάκρισης είναι βασική για την Ανάγνωση και τη Γραφή!

Όταν το παιδί εισάγεται στην εγγράμματη παιδεία του Δημοτικού είναι απαραίτητο να έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες της λεξικής, συλλαβικής και φωνημικής επίγνωσης. Δυσκολίες στην αυτονομία του φωνήματος μέσα στις λέξεις εμποδίζουν την ομαλή κατάκτηση της Ανάγνωσης. Το να μπορεί το παιδί να διακρίνει και να χειρίζεται τις ηχητικές μονάδες της Γλώσσας, που συμβολίζονται με τα γράμματα, είναι βασική προϋπόθεση για να μάθει να διαβάζει και να γράφει με ευχέρεια. 

Σε αυτή την ικανότητα της φωνημικής ενημερότητας εμφανίζονται αρκετές δυσκολίες στα παιδιά με Δυσλεξία οπότε και χρειάζεται να εμπλακούν σε ασκήσεις που βοηθούν στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων. Μια τέτοια άσκηση είναι και η: "Βάλε παύλες όσες και τα γράμματα!" που σκοπό έχει να βοηθήσει το παιδί με Φωνολογικές δυσκολίες.

Η άσκηση γίνεται ως εξής:

Το παιδί ακούει λέξεις και προσπαθεί να βάλει παύλες όσες και τα γράμματα των λέξεων.

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Έπειτα το παιδί τοποθετεί τα γράμματα πάνω στις παύλες και επαληθεύει την αντιστοιχία. Στο τέλος διαβάζει τη λέξη.

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία


Παράδειγμα εφαρμογής:

Αγόρι Γ' Δημοτικού 
με αναγνωστικές δυσκολίες

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

παύλες, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία❝Το παιχνίδι "Κρεμάλα" μπορεί να βοηθήσει αρκετά σε αυτή τη δεξιότητα!❠


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

25 Απρ 2018

Οι Πυραμίδες της Ανάγνωσης! Μέθοδος ανάγνωσης σε παιδιά με Δυσλεξία

πυραμίδες, ανάγνωση, μέθοδος, δυσλεξία

Μια εύκολη μέθοδος που βοηθά τα παιδιά με Δυσλεξία να βελτιώσουν την ανάγνωση τους!

Η δυσκολία στην Ανάγνωση σε παιδιά με Δυσλεξία παρατηρείται στη σύνθεση των φωνημάτων σε λέξεις. Παρουσιάζεται μια δυσχέρεια να αποκωδικοποιήσουν σωστά τη φωνολογία των λέξεων που βλέπουν και να την εκφέρουν. Αν σε αυτό εμπλέκεται και μια ανώριμη Οπτική διάκριση τότε ο μηχανισμός της ανάγνωσης γίνεται ακόμα πιο απαιτητικός.

Με τις Πυραμίδες της Ανάγνωσης έχουμε ένα εργαλείο που λειτουργεί βοηθητικά στη σταδιακή σύνθεση της λέξης προσθέτοντας μέσα και το στοιχείο της Κίνησης που μειώνει το στρες της ανάγνωσης και συμβάλλει στη ομαλή ροή.
Αρχικά σχεδιάζουμε ή εκτυπώνουμε τις έτοιμες πυραμίδες και γράφουμε σε μορφή ζικ ζακ λέξεις. Οι λέξεις πάντα επιλέγονται ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού και το στόχο του προγράμματος παρέμβασης.

Δείτε επίσης πως η μέθοδος: Ας το πάρει το κύμα βελτιώνει σημαντικά τον αναγνωστικό ρυθμό σε παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης!

πυραμίδες, ανάγνωση, μέθοδος, δυσλεξία


Στη συνέχεια δείχνουμε πως θέλουμε το παιδί να ενώνει με μια κίνηση όλα τα γράμματα από πάνω προς τα κάτω και σε μορφή ζικ ζακ όσο ταυτόχρονα διαβάζει.

πυραμίδες, ανάγνωση, μέθοδος, δυσλεξία


❆Παράδειγμα εφαρμογής:

πυραμίδες, ανάγνωση, μέθοδος, δυσλεξία


πυραμίδες, ανάγνωση, μέθοδος, δυσλεξία


❝Μπορείτε και στη καθημερινή μελέτη του παιδιού να βάζετε, λίγα λεπτά κάθε φορά για να διαβάσετε με αυτό τον τρόπο!❞

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

17 Απρ 2018

Οι 4 Λαβύρινθοι της Γραμματικής! Μαθαίνουμε γραμματική στο παιδί με Δυσλεξία [εκτυπώσιμοι]Μέσα από ένα Λαβύρινθο το δυσλεκτικό παιδί αναγνωρίζει τους όρους της Γραμματικής!

Για το παιδί με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που η κλασική διδασκαλία δεν το βοηθάει να  αφομοιώσει πληροφορίες και γνώσεις χρειάζονται ασκήσεις που κινητοποιούν τη Μνήμη του μέσα από Αισθητηριακά ερεθίσματα και το στοιχείο της Κίνησης.

Μια άσκηση που ενισχύσει την αναγνώριση των όρων της Γραμματικής είναι και οι Λαβύρινθοι της Γραμματικής. Ακολουθώντας το δρόμο του λαβύρινθου εμπλέκεται η Κίνηση και ενδυναμώνεται η Συγκέντρωση για να μάθει το δυσλεκτικό παιδί Γραμματική!Πρώτα επιλέγουμε τους όρους της Γλώσσας που θέλουμε να ενισχύσουμε. 

Οι 4 Λαβύρινθοι αναφέρονται σε:

 • Ουσιαστικά
 • Ρήματα
 • Επίθετα
 • Επιρρήματα

Έπειτα γράφουμε σε έναν πίνακα λέξεις της κάθε κατηγορίας που μπλέκονται με άλλες που δεν ανήκουν σε αυτήν. Το παιδί πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή και να φτάσει στο τέλος της διαδρομής ακολουθώντας μόνο τις συγκεκριμένες λέξεις.

Φτιάχνουμε τους πίνακες με τους Λαβύρινθους!


Η διαδρομή θα καταλήξει κάπως έτσι!Γραφιστική επιμέλεια Λαβύρινθων Δήμητρα Μητρακάκη


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

5 Απρ 2018

Καλό Πάσχα!

πάσχα,δυσλεξία❝Ευχές για ένα αναζωογονητικό και ξεκούραστο Πάσχα!❞Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

27 Μαρ 2018

Τρίλιζα! Άσκηση ανάγνωσης για τις μαθησιακές δυσκολίες


Το κλασικό παιχνίδι της Τρίλιζας μετατρέπεται σε άσκηση ανάγνωσης!


Έχουμε δείξει και σε προηγούμενα άρθρα πως μπορούμε να διαμορφώσουμε κλασικά παιχνίδια σε ασκήσεις ανάγνωσης και γραφής. Μπορούμε να θυμηθούμε το παιχνίδι της Jenga να παίρνει τη μορφή μιας πολύ ενδιαφέρουσας δραστηριότητας η οποία βοηθάει τα παιδιά να εμπλακούν αποτελεσματικά στην ανάγνωση.

Η Τρίλιζα δίνει την ευκαιρία γρήγορα και απλά να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες συνθήκες ανάγνωσης για τα παιδιά με Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που συνήθως βιώνουν την αναγνωστική εμπειρία με απογοήτευση. Έτσι μειώνουμε τα αρνητικά συναισθήματα και την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς άρνησης.

Υλικά: χαρτί Α4, μαρκαδόρος, μικρά αντικείμενα (μπίλιες, πομ πομ, legos)

Αρχικά, φτιάχνουμε στο άσπρο χαρτί τρίλιζες. Φροντίστε να είναι μεγάλες για να χωράνε οι λέξεις που θα γράψετε.

τρίλιζα, ανάγνωση, δυσλεξία
Φτιάχνουμε τις Τρίλιζες!


Έπειτα επιλέγουμε την κατηγορία των λέξεων που θέλουμε να δουλέψουμε και γράφουμε στην Τρίλιζα τις λέξεις.


τρίλιζα, ανάγνωση, δυσλεξία
Γράφουμε τις λέξεις!


Το παιδί και εμείς παίρνουμε από ένα πομ πομ διαφορετικού χρώματος και βάζουμε εναλλάξ στη τρίλιζα ακολουθώντας τους κανόνες του παιχνιδιού. Πριν βάλουμε το αντικείμενο διαβάζουμε τη λέξη που βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση και μετά τοποθετούμε!

τρίλιζα, ανάγνωση, δυσλεξία


Παράδειγμα εφαρμογής:

Παιδί Γ' Δημοτικού με Δυσαναγνωσία

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

16 Μαρ 2018

Πρόγραμμα προετοιμασίας Νηπίων με μαθησιακές δυσκολίες για την Ά Δημοτικού!Κάθε χρονιά από Μάρτιο έως Ιούλιο πραγματοποιείται κατ οίκον το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Νηπίων που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές δυσκολίες, Ανωριμότητα, Διάσπαση προσοχής για την ομαλή εισαγωγή τους στην Ά Δημοτικού.

Πρόκειται για μαθήματα κατ όικον όπου υιοθετούνται και εφαρμόζονται οι αρχές της Πολύαισθητηριακής και Κιναισθητικής προσέγγισης για τη διδασκαλία:

 • Πρώτης Γραφής & Ανάγνωσης
 • Προμαθηματικών εννοιών & Αριθμούς

Γίνεται χρήση πλούσιου παιδαγωγικού και διαδραστικού υλικού. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο για να διατηρεί το ενδιαφέρον ενώ διαμορφώνεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή του παιδιού το οποίο κατακτά τη γνώση σταδιακά και αποτελεσματικά. Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

13 Μαρ 2018

Πότε αλλάζουμε παράγραφο; 5 στοιχεία που δηλώνουν την αλλαγή

παράγραφο,στοιχεία,σχεδιάγραμμα,δυσλεξία

"Κυρία πόσες παραγράφους πρέπει να γράψω;"

Η κατανόηση της δομής του γραπτού κειμένου από ένα παιδί με δυσλεξία είναι μια δύσκολη διαδικασία. Παρατηρείται δυσχέρεια στην οργάνωση και σωστή τοποθέτηση των σκέψεων του όταν χρειάζεται να γράψει. Η ανάπτυξη ενός κειμένου πρέπει να διδαχθεί βήμα βήμα με σχεδιαγράμματα και λιτές γλωσσικά οδηγίες. 

Ένα απλό, εκτυπώσιμο σχεδιάγραμμα που δηλώνει Πότε πρέπει να αλλάξουμε παράγραφο θα βοηθήσει εξαιρετικά να στηθεί με συντακτική συνέπεια το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο κείμενο. Τέτοιου τύπου οδηγίες είναι αυτές που μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει ένα παιδί με Δυσλεξία.Τα 5 στοιχεία που δηλώνουν πότε πρέπει να αλλάξουμε παράγραφο:● Ένας νέος χαρακτήρας κάνει την εμφάνιση του.

● Ένα νέο γεγονός συμβαίνει.

● Συστήνεις, μιλάς για μια καινούργια ιδέα πάνω στο θέμα.

● Το περιβάλλον, ο τόπος της ιστορίας αλλάζει.

● Ο χρόνος προχωράει μπροστά ή πίσω αρκετά.


Εκτυπώστε και αναρτήστε το σχεδιάγραμμα στο τοίχο του δωματίου, κοντά στο γραφείο του και κάθε φορά που πρέπει να γράψει υπενθυμίστε του Πότε πρέπει να αλλάξει παράγραφο!
Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

6 Μαρ 2018

Ας το πάρει το κύμα! Μια αναγνωστική μέθοδος για παιδιά με δυσλεξία

ανάγνωση, κύμα, μέθοδος, δυσλεξία

Η ανάγνωση εμφανίζεται ανώριμη και με δυσλειτουργίες στα παιδιά με Δυσλεξία!

Ο μηχανισμός της ανάγνωσης χτίζεται σταδιακά.  Ξεκινάμε από τη σύνθεση των φωνημάτων (γραμμάτων) σε συλλαβές και βαθμιαία προχωράμε στη σύνθεση των λέξεων, προτάσεων και τέλος κειμένων.

Η ανάγνωση δεν είναι όμως μόνο η απλή σύνθεση των γραμμάτων σε λέξεις και προτάσεις. Είναι μια ανθρώπινη λειτουργία που συμβαίνει για να μεταφερθούν νοήματα και σκέψεις. Πετυχημένη είναι η ανάγνωση που ακούγοντας την μπορείς να καταλάβεις το ύφος, τη διάθεση και τα μηνύματα των γραφόμενων. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό το παιδί με αναγνωστικές δυσκολίες να εκπαιδεύεται και στη Ροή της ανάγνωσης.

Δείτε πως η μέθοδος της Κόκκινης κουκίδας βοηθάει την ανάγνωση στη Δυσλεξία!

Η μέθοδος του Κύματος μπορεί να βοηθήσει παιδιά με δυσλεξία να αποβάλλουν το τηλεγραφικό τρόπο και την καθυστερημένη, γεμάτη παύσεις ανάγνωση. Το στοιχείο της Κιναίσθησης συμβάλει ακόμα μια φορά στην αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Αρχικά εφαρμόζεται σε επίπεδο πρότασης. Δίνουμε προτάσεις στο παιδί που αντιστοιχούν στο αναγνωστικό του επίπεδο του παιδιού με δυσλεξία.

ανάγνωση, κύμα, μέθοδος, δυσλεξία
Επιλέγουμε τις προτάσεις!

Εξηγούμε ότι καθώς θα διαβάζει θα πρέπει να ακολουθεί τη Ροή και την Κίνηση του μολυβιού το οποίο σχηματίζει ένα συνεχόμενο κύμα που διατρέχει όλη τη πρόταση.

ανάγνωση, κύμα, μέθοδος, δυσλεξία
Το παιδί διαβάζει ταυτόχρονα με την κίνηση του μολυβιού!

Θα δείτε πως όταν ξεκινήσετε ταυτόχρονα την κίνηση του μολυβιού και την ανάγνωση, η Ροή θα ακούγεται πιο ρυθμική, χωρίς παύσεις και κομπιάσματα. Αν το παιδί δυσκολεύεται σε μια λέξη τότε το μολύβι περιμένει λίγο μέχρι το παιδί να προφέρει όλη τη λέξη και μετά συνεχίζουμε.


Παράδειγμα εφαρμογής:


ανάγνωση, κύμα, μέθοδος, δυσλεξία
Αγόρι, Γ' Δημοτικού

Σαν επόμενο βήμα μπορούμε να υποδείξουμε στο παιδί πως να κάνει μόνο του το Κύμα όσο διαβάζει την πρόταση. Θα δείτε πόσο βοηθάει στο ρυθμό της ανάγνωσης!


ανάγνωση, κύμα, μέθοδος, δυσλεξία
Φτιάχνει μόνο του το Κύμα όσο διαβάζει την πρόταση!

Φωτογραφία από τη Δημοπούλου Αφροδίτη,
edugnosticlab

Χρειάζεται αρκετή επανάληψη. Όταν το έχετε κάνει αρκετές φορές και το παιδί έχει την εμπειρία από το Κύμα, του ζητάτε να διαβάσει μόνο του ενώ φαντάζεται το Κύμα σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης. Αν ο ρυθμός χαθεί τότε βοηθάτε πάλι με το μολύβι, μέχρι να καταφέρουμε να κρατά μόνο του μια σταθερή Ροή.

Τα επόμενα βήματα εφαρμογής της μεθόδου:

 • Ανάγνωση μικρών παραγράφων.
 • Ανάγνωση γνωστών για το παιδί παραμυθιών, βιβλίων, κόμικ κτλ.

❝Αν θέλετε ηχογραφήστε το πριν και το μετά. 
Θα εκπλαγεί και το ίδιο το παιδί από την αλλαγή!❞
Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

27 Φεβ 2018

8 tips για να αναπτύξετε την αγάπη του για διάβασμα από την πρώτη μέρα!

βιβλία, διάβασμα, αγάπη, δυσλεξία

Η αγάπη για το διάβασμα μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα!

Το μυστικό στην αγάπη μας για το διάβασμα βρίσκεται στο θετικό συναίσθημα που αποκομίζουμε από αυτή την εμπειρία. Η ανάγνωση είναι μια πράξη διάθεσης. Όσοι άνθρωποι απολαμβάνουν την ανάγνωση βιβλίων καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες όπως την επιθυμία τους για απόδραση από την πραγματικότητα, την ενημέρωση, την αυτοβελτίωση.

Για να δημιουργήσουμε την επιθυμία για το διάβασμα βιβλίων σε ένα παιδί πρέπει πάνω από όλα να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια εμπειρία ευχάριστη που τροφοδοτεί τη φαντασία και προκαλεί ένα ουσιαστικό συναίσθημα χαράς.

Ένα απολαυστικό παιδικό βιβλίο για μοναδικές στιγμές ανάγνωσης!


8 τρόποι για να αναπτύξει το παιδί θετική στάση για το διάβασμα.


Διαβάστε από τη πρώτη μέρα.

Τα μωρά ανταποκρίνονται στον απαλό ρυθμό που παίρνει η φωνή μας όταν διαβάζουμε φωναχτά ένα βιβλίο, τόσο καλά όσο και σε μια ζεστή αγκαλιά. Αν κάνουμε το διάβασμα βιβλίων μέρος της καθημερινής ρουτίνας του είναι πιθανό ότι μεγαλώνοντας θα το αναζητά.

Αφήστε το να σας δει να διαβάζετε.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την παρατήρηση. Δώστε την ευκαιρία να σας βλέπει όταν διαβάζετε. Αν νιώσει τον δικό σας ενθουσιασμό είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσει αυτό τον ενθουσιασμό επίσης.

Δημιουργήστε ένα μέρος για διάβασμα.

Το μέρος για διάβασμα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή να έχει πολλά βιβλία. Μπορεί να είναι μια γωνιά στον καναπέ ή μια καρέκλα στο παιδικό δωμάτιο. Διαλέξτε ένα άνετο σημείο που έχει καλό φωτισμό και χώρο για ένα-δυο βιβλία. Αυτό βοηθά το παιδί να έρθει σε επαφή με τη ζεστασιά που προσφέρει το διάβασμα.

Πηγαίνετε σε παιδικές βιβλιοθήκες.

Η βιβλιοθήκη είναι ένα το κατάλληλο μέρος για να εξερευνήσεις νέα βιβλία και να ανακαλύψεις καινούργιους συγγραφείς. Πολλές βιβλιοθήκες έχουν ξεχωριστό μέρος για παιδικά βιβλία καθώς και προγράμματα ανάγνωσης βιβλίων. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει καλές αναγνωστικές συνήθειες και να δει και άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο.

Αφήστε το παιδί να διαλέξει αυτό που θα διαβάσει.

Δώστε το χρόνο στο παιδί να ψάξει και να δει τι είναι αυτό που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Είναι πολύ πιο πιθανό να θέλει να διαβάσει αυτό που διάλεξε από μόνο του. Δώστε του ένα τομέα από τον οποίο μπορεί να διαλέξει ώστε να εξασφαλίσετε ότι το βιβλίο που θα επιλέξει θα ανταποκρίνεται στο αναγνωστικό του επίπεδο.

Βρείτε "στιγμές διαβάσματος" στη καθημερινή ζωή.

Διάβασμα δεν είναι μόνο η ώρα που αφιερώνουμε όταν διαβάζουμε ένα καλό βιβλίο. Είναι μέρος της καθημερινότητας επίσης. Κατά τη διάρκεια της μέρας βοηθήστε το παιδί σας να έχει τέτοιου είδους "στιγμές" είτε αυτό σημαίνει να διαβάσει τη λίστα με τα ψώνια είτε μια συνταγή.

Ξαναδιαβάστε αγαπημένα βιβλία.

Μπορεί να έχετε κουραστεί να διαβάζετε την ίδια ιστορία συνεχώς αλλά αυτό θα βοηθήσει το παιδί σας να γίνει ένας καλός αναγνώστης. Στα παιδιά αρέσει να εντοπίζουν λεπτομέρειες ή εικόνες που δεν είχαν προσέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην αγαπημένη τους ιστορία. Επίσης με αυτό τον τρόπο αντιστοιχούν τις λέξεις που βλέπουν με τις λέξεις που ακούν. Στο τέλος μπορεί καταλήξει να διαβάζει το βιβλίο σε εσάς!

Μάθετε λίγα πράγματα σχετικά με το πως τα παιδιά διαβάζουν.

Είστε ο πρώτος δάσκαλος του παιδιού σας. Το να μάθετε λίγα πράγματα σχετικά με τις δυνατότητες ανάγνωσης σε κάθε ηλικία μπορεί να αποδειχθεί βοηθητικό. Θα μπορείτε να ενισχύσετε το διάβασμα του παιδιού σας με τα κατάλληλα βιβλία. Επίσης αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίστε νωρίς τυχόν δυσκολίες και να μιλήσετε στον παιδίατρο σας για αυτό.

Βασισμένο στο: 8 tips to help young children develop good reading habits
Ο κόσμος, λοιπόν, γεννήθηκε για να καταλήξει σ’ ένα βιβλίο❞ ~Μαλαρμέ 

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

25 Φεβ 2018

Επτά παραμύθια μια ιστορία

παραμύθια, παιδικά, βιβλία

Ένα απολαυστικό παιδικό βιβλίο!

Η ανάρτηση βιβλίων δεν είναι συχνή στο blog αλλά όταν ανακαλύπτω βιβλία που ικανοποιούν τις προσδοκίες μου δημιουργείται άμεσα η ανάγκη να μεταδώσω αυτή την ωραία αίσθηση. 


Επτά παραμύθια μια ιστορία!
Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

παραμύθια, παιδικά, βιβλία

Εδώ ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία το δύσκολο έργο να συνθέσει μια ιστορία μέσα από την ένωση εφτά κλασικών παραμυθιών του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Η εικονογράφηση του Φιλίππου Φωτιάδη σε μεταφέρει στην γλυκιά και μελαγχολική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Δανός παραμυθάς με τις ιστορίες του. 

Ένα βιβλίο για παιδιά από 8 χρονών.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

13 Φεβ 2018

Πώς θα πούμε την ιστορία; Πολυαισθητηριακή και Κιναισθητική αφήγηση

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία

Θα μάθουμε με έναν δημιουργικό τρόπο να αφηγούμαστε αυτό που διαβάσαμε!

Πολλές φορές η προσπάθεια το δυσλεξικό ή με μαθησιακές δυσκολίες παιδί να αφηγηθεί την ιστορία που διάβασε χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη λόγω απουσίας αφηγηματικής δομής. 

Για να θεωρηθεί μια αφήγηση ολοκληρωμένη είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα στοιχεία. 

Αυτά είναι:

 • Οι χαρακτήρες
 • Ο τόπος & ο χρόνος
 • Για ποιο πράγμα μιλάει η ιστορία
 • Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε
 • Πως λύθηκε
 • Πως ξεκίνησε η ιστορία
 • Πως συνεχίστηκε
 • Πως τελείωσε

Για ένα παιδί με δυσλεξία που πρέπει να διαβάσει το κείμενο, να κατανοήσει τις πληροφορίες, να τις βάλει σε σειρά και να τις θυμηθεί, η αφήγηση καταλήγει να είναι μια απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί με συγκεκριμένο τρόπο για να φτιάξει έναν εννοιολογικό χάρτη στο μυαλό του, για να τον εκφράσει στο τέλος με λέξεις.

Με τον παρακάτω τρόπο το παιδί με δυσλεξία μπορεί να απομονώσει τις πληροφορίες με μεγαλύτερη επιτυχία.

Υλικά: γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Υλικά!

Γράφουμε σε κάθε ξυλάκι από μια ερώτηση που αντιστοιχεί στον κορμό της αφήγησης. Για κάθε ερώτηση χρησιμοποιούμε άλλο χρώμα. Το παιδί διαβάζει την ερώτηση, αναζητά την απάντηση στο κείμενο και την υπογραμμίζει με το αντίστοιχο χρώμα. Κάθε φορά του ζητάμε να μας δώσει προφορικά την απάντηση. Επίσης επαναλαμβάνουμε μαζί και τις προηγούμενες απαντήσεις χτίζοντας σιγά, σιγά την ιστορία.

αφήγηση, ιστορία, γλωσσοπίεστρα, κιναίσθηση, δυσλεξία
Γράφουμε τις ερωτήσεις για να "χτίσουμε" την ιστορία!

Στο τέλος το παιδί με οδηγό τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει θα μπορέσει να αφηγηθεί όλη την ιστορία.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

6 Φεβ 2018

Ορθογραφία με μαγνητικά γράμματα για παιδιά με δυσλεξία!

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία

Η δημιουργική διδασκαλία βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της όταν χρειάζεται να διδάξεις παιδιά με Δυσλεξία!


Αν είστε γονιός παιδιού με Δυσλεξία ή έχετε κάποιον δυσλεξικό μαθητή στη τάξη σας θα έχετε σίγουρα έρθει αντιμέτωποι με το φαινόμενο των συστηματικών ορθογραφικών λαθών. Είναι κοινή παραδοχή, ακόμα και από το ίδιο το παιδί, ότι ενώ γνωρίζει τους κανόνες δεν τους εφαρμόζει πετυχημένα.

Η Ορθογραφία βασίζεται στο αποθηκευμένο Οπτικό μας λεξικό το οποίο αναπτύσσουμε και αυξάνουμε από την πρώτη μας έκθεση με την εγγράμματη παιδεία. Η γνώση των ορθογραφικών κανόνων δεν εξασφαλίζει και την εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρεθούν τρόποι όπου το δυσλεξικό παιδί θα μπορεί να αποθηκεύει και να ανακαλεί την Ορθογραφία των λέξεων.

Η παρακάτω άσκηση ασχολείται με την Ορθογραφική σύγχυση που γίνεται με τις λέξεις που τελειώνουν σε /-ης/ και /-εις/. Η φωνητική τους ομοιότητα μπερδεύει τα παιδιά με δυσλεξία και αυτή είναι μια δημιουργική ευκαιρία εξάσκησης.

Υλικά: ταψί, χαρτοταινία, μαγνητικά γράμματα, μαρκαδόρος

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Υλικά!

Κόβουμε και κολλάμε στο ταψί λωρίδες από χαρτοταινία. Γράφουμε λέξεις που τελειώνουν σε -ης & -εις παραλείποντας τις καταλήξεις.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Κολλάμε χαρτοταινία & γράφουμε λέξεις!

Με τα μαγνητικά γράμματα σχηματίζουμε τις δυο καταλήξεις που χρειαζόμαστε.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Καταλήξεις με τα μαγνητικά γράμματα!

Το παιδί διαβάζει τη λέξη και συμπληρώνει τη σωστή κατάληξη.

ορθογραφία, μαγνητικά, γράμματα, δυσλεξία
Συμπλήρωση κατάληξης!

Για να βοηθήσουμε στην εφαρμογή της Ορθογραφίας συνεχίζουμε με ασκήσεις που μεταφέρουν την εξάσκηση μέσα σε προτάσεις & κείμενα.Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter