19 Σεπ 2017

Ένωσε το πιάτο & μάθε Ορθογραφία! Ορθογραφία ρημάτων για παιδιά με Δυσλεξία!

πιάτο, ορθογραφία, δυσλεξία

Τα παιδιά με Δυσλεξία χρειάζονται την Κιναίσθηση για να μάθουν Ορθογραφία!

Η ανυπέρβλητη δυσκολία ενός παιδιού στην εκμάθηση της Ορθογραφίας αποτελεί έναν από τους λόγους που κάποιος από το σχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ανησυχήσει. Η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που εμποδίζει την εγκατάσταση του Οπτικού λεξικού και άρα την αυτοματοποίηση της Ορθογραφίας.

Στην Ειδική Αγωγή χρησιμοποιούμε την Κιναίσθηση και την Αισθητηριακή διδασκαλία για να βελτιώσουμε την καταληκτική ορθογραφία.  Η άσκηση: "Ένωσε το πιάτο"! μαθαίνει στο δυσλεξικό παιδί την Ορθογραφία των ρημάτων μέσα από την κίνηση ενεργοποιώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον και την προσοχή του!

Υλικά: πιάτα μιας χρήσης, μαρκαδόρος ψαλίδι

Ξεκινάμε με το να γράφουμε ρήματα στα πιάτα.

πιάτο, ορθογραφία, δυσλεξία
Γράφουμε ρήματα!

Συνεχίζουμε κόβοντας με το ψαλίδι το πιάτο με τέτοιον τρόπο που να θυμίζει κομμάτια παζλ πχ. κάθετα, ζικ-ζακ, με καμπύλες κτλ. Τα κομμάτια πρέπει να διαχωρίζουν την κατάληξη των Ρημάτων πχ. -ώνω, -ίζω, -αίνω κτλ.

πιάτο, ορθογραφία, δυσλεξία
Κόβουμε το πιάτο σαν παζλ!

Απλώνουμε όλα τα κομμάτια μπροστά στο παιδί το οποίο προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια και να σχηματίσει τις λέξεις. 

πιάτο, ορθογραφία, δυσλεξία
Βρίσκει & ενώνει τα Ρήματα!

Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι στο τέλος!

πιάτο, ορθογραφία, δυσλεξία
Το τελικό αποτέλεσμα!

Tip: Αφού ενωθούν τα κομμάτια, για κάθε κατηγορία ρημάτων τονίζουμε τις καταλήξεις και γράφουμε και άλλα Ρήματα σε κάθε κατηγορία στο τετράδιο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε μορφή λίστας ή είτε μέσα σε φράσεις.


❝Η αυτοματοποίηση έρχεται μέσα από τη συχνή επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία!❞ ~Δώρα Μαυρομμάτη

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

12 Σεπ 2017

Κρυπτόλεξο λέξεων! Ενίσχυση Οπτικής διάκρισης για καλύτερη ανάγνωση

κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία

Τα παιδιά με Δυσλεξία κατακτούν συνήθως με μεγαλύτερη δυσκολία το μηχανισμό της Ανάγνωσης!

Ένα από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά στους δυσλεξικούς μαθητές είναι η αναγνωστική δυσχέρεια η οποία εκφράζεται με συλλαβισμό, δισταγμούς, κόμπιασμα, παρατονισμούς, αναγνωστικές αστοχίες. Η όξυνση και βελτίωση της Οπτικής διάκρισης, που συχνά εμφανίζεται ελλιπής, αποτελεί βασική παράμετρος για τη σωστή εξέλιξη της ανάγνωσης.

Με την παρακάτω άσκηση η οποία σκοπό έχει να "αναγκάσει" το παιδί να αναζητήσει τη λέξη μέσα σε πλήθος από γράμματα ενισχύεται ακριβώς αυτή η ικανότητα της διάκρισης της μορφής της λέξης. Η άσκηση εφαρμόζεται πάνω σε ξυλάκια για απεμπλοκή από το "χαρτί & μολύβι" και διατήρηση του ενδιαφέροντος.

Υλικά: χρωματιστά ξυλάκια κατασκευών, μαρκαδόρος

κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία

Αφού μαζέψουμε τα υλικά, φτιάχνουμε το πρώτο μας κρυπτόλεξο γεμίζοντας το κάθε ξυλάκι με γράμματα ενσωματώνοντας και τη λέξη που επιλέξαμε.

κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία

Οι λέξεις με τις οποίες θα φτιάξουμε τα κρυπτόλεξα πρέπει να έχουν προαποφασιστεί σύμφωνα με τις δυσκολίες τους παιδιού. Ένας βασικός κανόνας είναι η σταδιακή αύξηση της δυσκολίας. Στην εικόνα βλέπουμε ότι κάθε χρώμα αποτελεί και διαφορετική κατηγορία λέξεων πχ. δισύλλαβες με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα, τρισύλλαβες με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα κτλ.

κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία
Κατηγορίες λέξεων ανά χρώμα!

Παράδειγμα εφαρμογής 
σε απόφοιτο Β' Δημοτικού: 
κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία
Ψάχνουμε!

κρυπτόλεξο, λέξεις, ανάγνωση, δυσλεξία
Τα καταφέραμε!

Η εφαρμογή της άσκησης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους:
  • Ακούει τη λέξη και την αναζητά στο ξυλάκι
  • Βλέπει τη λέξη γραμμένη τη διαβάζει και την αναζητά στο ξυλάκι
  • Δίνουμε μόνο στοιχεία της λέξης πχ. είναι ουσιαστικό, ρήμα  κτλ.
  • Αναζητά τη λέξη χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

7 Σεπ 2017

Πλαστελίνη & Λέξεις! Γράφω και διαβάζω αλλιώς για τη Δυσλεξία

πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία


Ο εμπλουτισμός του παιδαγωγικού υλικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ενός προγράμματος παρέμβασης!

Η συνεχής ανατροφοδότηση του δυσλεξικού παιδιού με διευκολυντικές εμπειρίες μάθησης είναι βασική συνθήκη για τη βελτίωση των ικανοτήτων στις οποίες παρουσιάζει ελλείμματα. Η ανάγνωση και η γραφή είναι δυο ενότητες που το δυσλεξικό παιδί εμφανίζει ποικίλες δυσκολίες και αφιερώνεται μεγάλο μέρος για να γίνουν πιο λειτουργικές.

Στα πλαίσια της εναλλακτικής διδασκαλίας που ταιριάζει με το μαθησιακό προφίλ αυτών των μαθητών παρουσιάζεται και η παρακάτω άσκηση, που μπορεί να εφαρμοστεί ως άσκηση Ανάγνωσης & Γραφής! Το πλεονέκτημα της είναι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η Κιναισθητική προσέγγιση.

Υλικά: πλαστελίνη, πλαστικά (μαγνητικά) γράμματα


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αρχικά απλώνουμε τη πλαστελίνη σε μια επιφάνεια.


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Έπειτα πιέζουμε τα γράμματα της λέξης που επιλέξαμε πάνω στη πλαστελίνη.


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Τέλος αφαιρούμε τα γράμματα και διαβάζουμε!


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Είναι μια άσκηση που χρησιμοποιείται για ενίσχυση σε τομείς όπως: 

  • Φωνημική ενημερότητα
  • Οπτική διάκριση
  • Ορθογραφία

❝Εφαρμόστε την για γράμματα, συλλαβές, λέξεις!❞


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter