23 Μαΐ 2017

Η μυστική συλλαβή! Συλλαβική επίγνωση για παιδιά με δυσλεξία!

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία

Μια άσκηση "μυστηρίου" για την βελτίωση της συλλαβικής επίγνωσης στην δυσλεξία!

Η Συλλαβική επίγνωση πρέπει να κατακτηθεί πριν από την Φωνημική. Αν στο παιδί με δυσλεξία διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμα οριακή κατάκτηση της αυτονομίας της συλλαβής είναι απαραίτητο να γίνουν ασκήσεις ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η άσκηση "Η μυστική συλλαβή"! εξασκεί τη δεξιότητα της συλλαβικής ενημερότητας μέσα από ένα παιχνίδι αποκάλυψης! 


Υλικά: φύλλο βελτίωσης γραφής, μαγνητικά γράμματα

Αρχικά γράφουμε στο φύλλο βελτίωσης γραφής χωρίζοντας τις λέξεις σε συλλαβές. Κρύβουμε μια συλλαβή σε κάθε λέξη. Η συλλαβή μπορεί να είναι στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Λέμε προφορικά τη λέξη. Το παιδί σχηματίζει τη κρυμμένη συλλαβή με τα μαγνητικά γράμματα και την τοποθετεί δίπλα στη λέξη.

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία
Κρύβουμε τη συλλαβή & το παιδί τη φτιάχνει δίπλα με μαγνητικά γράμματα!

Κάθε φορά που σχηματίζει τη συλλαβή, αποκαλύπτουμε ολόκληρη τη λέξη και το παιδί διαβάζει και διορθώνει σε περίπτωση λάθους.

συλλαβές, φωνημική επίγνωση, δυσλεξία
Αποκαλύπτουμε τη λέξη, διαβάζει & διορθώνει σε περίπτωση λάθους!

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης                                 γραφής εδώ!

         💭
❝Είναι μια άσκηση για πολλές κατηγορίες λέξεων σε επίπεδο συλλαβής ή γράμματος.❞

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

19 Μαΐ 2017

Σταδιακή σύνθεση λέξης! Βελτίωση Οπτικής διάκρισης & Αντιγραφής!

αντιγραφή, οτπική διάκριση, δυσλεξία

Άλλη μια χρήση του Φύλλου Βελτίωσης Γραφής επιβεβαιώνει τη σημασία τους ως εργαλείο!

Το Φύλλο βελτίωσης γραφής έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην βελτίωση των δεξιοτήτων της Φωνημικής επίγνωσης & Οπτικής διάκρισης σε παιδιά με δυσλεξία. Είναι χωρισμένο έτσι ώστε κάθε φώνημα και γράμμα να έχει οριοθετημένη θέση και αυτό να βοηθάει εξαιρετικά στην διδασκαλία της αυτονομίας τους.

Εκτός από τους τρόπους χρήσης που είχαμε παρουσιάσει παλιότερα θα δείξουμε και άλλον έναν απλό τρόπο να Συνθέτουμε λέξεις. 


✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης γραφής εδώ!


οπτική διάκριση, αντιγραφή, δυσλεξία
Εκτυπώνουμε!
Εκτυπώνουμε το Φύλλο γραφής.


οτπική διάκριση, αντιγραφή, δυσλεξία
Γράφει σταδιακά τη λέξη!

Γράφουμε τις λέξεις που θέλουμε ανάλογα με το επίπεδο δυσκολιών του κάθε δυσλεξικού παιδιού. Εδώ χρησιμοποιούμε λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. τέχνη, κόλπο, κτήματα κτλ. Το παιδί αντιγράφει τη λέξη σταδιακά, προσθέτοντας κάθε φορά από ένα γράμμα και διαβάζει μέχρι στο τέλος να τη διαβάσει ολόκληρη.


οπτική διάκριση, αντιγραφή, δυσλεξία
Τονίζουμε με χρώμα!

Στο τέλος τονίζουμε με χρώμα όλη την πορεία μέχρι να ολοκληρώσουμε τη λέξη!


✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Φύλλο βελτίωσης γραφής εδώ!


✪ Παράδειγμα εφαρμογής:

Φωτογραφία της δασκάλας Λένας Μιχαηλίδου!Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

16 Μαΐ 2017

Κιναισθητική ορθογραφία ρημάτων για παιδιά με Δυσλεξία!

κιναίσθηση,ορθογραφία,ρήματα,δυσλεξία

Να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο Οπτικό λεξικό είναι ο στόχος για την Ορθογραφία των δυσλεξικών παιδιών!

Το μεγάλο στοίχημα στην Ειδική Αγωγή παιδιών με δυσλεξία είναι πετύχουμε τη συσσώρευση απομνημονευμένου υλικού ορθογραφημένων λέξεων.

Για την ανάπτυξη αυτού του "Οπτικού λεξικού" υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Η Κιναίσθηση σε όποια μέθοδο και αν επιλέξουμε να εφαρμόσουμε μπορεί να παίξει έναν αξιοσημείωτα υποστηρικτικό ρόλο για την αποκτημένη γνώση.

Σε αυτή την άσκηση "παίζουμε" με τα μορφήματα στην ορθογραφία των Ρημάτων. Εξασκούμαστε για τα Ρήματα σε: /-ιζ-ω/, /-ων-ω/, /-ευ-ω/, -αιν-ω/.

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε την κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία Ρημάτων εδώ!

Υλικά: ρήματα χωρίς τα μορφήματα, ξυλάκια, μαρκαδόροι

κιναίσθηση, ρήματα, ορθογραφία, δυσλεξία
Υλικά!
Αρχικά εκτυπώνουμε ή φτιάχνουμε δικές μας λέξεις ρημάτων στις οποίες λείπουν τα μορφήματα: -ιζ, -ων, -αιν, -ευ.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Εκτυπώνουμε τα Ρήματα!
 Έπειτα πάνω σε ξυλάκια γράφουμε τα μορφήματα με χρωματιστούς μαρκαδόρους.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Γράφουμε τα μορφήματα!
Το παιδί επιλέγει σύμφωνα με τη λέξη που πρέπει να συμπληρώσει το σωστό ξυλάκι με το σωστό μόρφημα και το τοποθετεί. Διαβάζει τη λέξη.

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Το παιδί επιλέγει & βάζει το σωστό μόρφημα!

κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν όλα τα Ρήματα!

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Μετά την ολοκλήρωση βρίσκουμε και μαθαίνουμε και άλλες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το κάθε Ρήμα αυξάνοντας έτσι το ενεργό λεξιλόγιο αλλά και το ορθογραφικό λεξικό πχ. δωρίζω→δώρο→δωρεά→Δωροθέα κτλ.


Παράδειγμα εφαρμογής:


κιναίσθηση, ορθογραφία, ρήματα, δυσλεξία
Εφαρμογή από την εκπαιδευτικό Μαρία Λάγιου!

✺Κατεβάστε & Εκτυπώστε την κιναισθητική άσκηση για την Ορθογραφία Ρημάτων εδώ!


❝Παράλληλα σε όλη την άσκηση γίνεται και εξάσκηση στην Φωνημική ενημερότητα!❞Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter